Konfiguracja połączenia poprzez Proxy:

1.Należy kliknąć ikonę Mój komputer znajdujacą się na pulpicie.
2.Wejść do Panelu Sterowania.
3.Wejść na Opcje Internetowe.
4.Z Okna Opcje Internetowe wybrać zakladkę Polaczenia i wejść na Ustawienia sieci LAN.



5. W oknie Serwer Proxy zaznaczyć jego użycie, i wejść w zakładkę zaawansowane.



6.Wpisać adres 193.238.12.72 w polu HTTP oraz port 8080.





Główna | Firma | Oferta | Zasięg | Pomoc | Kontakt | Poczta
 
All Rights Reserved. 2004 - 2005. 3.pl